علمی - پژوهشی

ارائه ی مطالب آموزشی در زمینه ی فیزیک و ژئوفیزیک

ژئوفیزیک چیست؟

         ژئوفیزیک علمی است که با استفاده از علومی چون فیزیک، ریاضی و زمین شناسی و هم چنین با بهره گیری از کامپیوتر به مطالعه ی زمین از پوسته تا هسته و اطراف آن می پردازد.

         دو پدیده ی فیزیکی که باعث به وجود آمدن علم ژئوفیزیک شدند، عبارتند از:

۱) کشف گیلبرت: زمین یک مغناطیس است( آهن رباست)، یا زمین دارای میدان مغناطیسی است.

۲)کشف نیوتن: زمین دارای میدان جاذبه است.

    مطالعه ی فیزیکی زمین، شروع فکر ساخته شدن علم ژئوفیزیک است.

برای مطالعه ی زمین باید ساختارهای داخلی زمین را بشناسیم. روش هایی که ما را به این شناخت می رساند روش های ژئوفیزیکی نام دارد.

علم ژئوفیزیک به دو صورت مورد مطالعه قرار می گیرد:

                ۱) مطالعه ی نظری زمین:

الف) تغییرات فشار با عمق چگونه است؟

ب) تغییرات چگالی مواد درون زمین چگونه است؟

ج) تغییرات دما با عمق چگونه است؟

د) تغییرات سرعت امواج با عمق چگونه است؟

               ۲) مطالعه ی عملی زمین( ژئوفیزیک اکتشافی)

عبارت است از کشف منابع( ناهمگنی ها) زیر زمینی یا زیر سطحی که شامل موارد زیر می شود:

الف) ناپیوستگی چگالی نسبت به محیط اطراف که موجب تغییر در شتاب جاذبه می شود( گرانی سنجی)

ب) ناپیوستگی در ضریب گذردهی مغناطیسی محیط یا ضریب پذیرفتاری مغناطیسی که موضوع ژئومغناطیس می باشد.

ج) ناپیوستگی در سرعت امواج لرزه ای درون زمین( ضریب الاستیک محیط) که موضوع علم لرزه شناسی است.

د) مطالعه ی رفتار جریان الکتریکی جاری شده در روی زمین یا میدان مغناطیسی درون زمین که موضوع ژئوالکتریک است.

  اساس کار ژئوالکتریک تفاوت در مقاومت ویژه ( تباین در مقاومت ویژه ی محیط و آنومالی) است که باعث واپاشی در جریان می شود.

              

                         شکل(۱) لایه های زمین             

   

                           شکل(۲) نمای دیگری از لایه های زمین

پیشرفت سریع ژئوفیزیک در ۳۰ سال اخیر به چه دلیلی بوده است؟

۱)  نیازشدید به فلزات

۲) نیاز شدید به انرژی

۳) رشد سریع صنعت الکترونیک در سال های اخی، که باعث ساخت دستگاه های دقیق ژئوفیزیکی شده است.

۴) پیشرفت سریع صنعت کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل داده ها و متغیرها 

ژئوفیزیک تلفیقی

در اکتشافات یک هدف، چند روش از روشهای ژئوفيزيكي مورد استفاده قرار می گیرد. برای پاره ای اکتشافات مثل اکتشاف آب های زیر سطحی می توان فقط از ژئوالکتریک استفاده نمود. اما جهت پی جویی نفت و گاز و معادن باید از تعدادی روش به صورت هم زمان استفاده کرد.

                                        منتظر مطالب بعدی باشید.....

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۹ساعت 0:23  توسط مهرداد سایه وند  |